Test, selecteer en ontwikkel het juiste talent

CEB Talent Management services gaan in op een steeds grotere ongerustheid bij leidinggevenden over het beheren en inzetten van talent om de organisatiedoelen te behalen. CEB Talent Measurement producten en diensten zijn een belangrijk onderdeel van het Talent Management portfolio. Onze inzichten en oplossingen hebben betrekking op de gehele (arbeids)levensduur van de werknemer. Hiermee kunnen de leidinggevenden voor wie we werken de bedrijfsprestaties verbeteren, doordat ze zich realiseren wat de waarde en de mogelijkheden van hun mensen zijn.

Talent Assessment dienstverlening bestaat uit assessments op wetenschappelijke basis, benchmarkgegevens, technologieën en consultancydiensten waarmee organisaties de juiste mensen voor de juiste functies beoordelen, selecteren en ontwikkelen. Klanten die onze oplossingen gebruiken, zien resultaten zoals betere prestaties van werknemers, toename in verkoop en verhoogd behoud van personeel. Wat leidt tot hogere omzet en winst.

Ons aanbod